Vaše otázky, postrehy a pripomienky nám posielajte na email MŠ:

 
                                        msdatelinka@centrum.sk


                                                


Kontakt

Materská škola

J.Bánika 1733/41
96001 Zvolen


0917287813 - riaditeľka MŠ
0917287956 - hospodárka MŠ
0917287956 - vedúca ŠJ
0915548608 - trieda