Kontakt

Telefónne čísla do MŠ:                     

Trieda:

0915548608
 

Oznámenie neprítomnosti dieťaťa v MŠ, odhlásenie zo stravy
(do 8.00 hod.): 

0917287956

0915548608

 

Riaditeľka MŠ : Mgr. Alena Pálková

0917287813

 

Hospodárka, vedúca ŠJ: Renáta Vajdová

0917287956

 

E-mail : msdatelinka@centrum.sk

 


Kontakt

Materská škola

J.Bánika 1733/41
96001 Zvolen


0917287813 - riaditeľka MŠ
0917287956 - hospodárka MŠ
0917287956 - vedúca ŠJ
0915548608 - trieda