Zamestnanci MŠ                                                               

                                           
Výchovno vzdelávaciu činnosť v materskej škole zabezpečujú pani učiteľky.
 
    Riaditeľka MŠ:             Mgr. Alena Pálková
    Pani učiteľky:              Janette Maslenová
                                      Slávka Mihaliková
                                      Mária Podhorná
                                      Stanislava Gallošová
                                      Mária Fekiačová   
 
O poriadok a čistotu v materskej škole sa starajú pani upratovačky.
                                       
                                      Mária Balková
                                      Zuzana Gregorová
 
O hladné brušká sa starajú a stravu nám pripravujú pani kuchárky.
                                      
                                      Erika Ďurišová
                                      Zuzana Gregorová
 
 Vedúca ŠJ a hospodárka: Renáta Vajdová
 
Obrázky,obrázky gif :zdroj internet, MŠ
     

Kontakt

Materská škola

J.Bánika 1733/41
96001 Zvolen


0917287813 - riaditeľka MŠ
0917287956 - hospodárka MŠ
0917287956 - vedúca ŠJ
0915548608 - trieda