Zverejňovanie

 Povinné zverejňovanie informácií : zmluvy, objednávky, faktúry 
 
 
 
 
 

Kontakt

Materská škola

J.Bánika 1733/41
96001 Zvolen


0917287813 - riaditeľka MŠ
0917287956 - hospodárka MŠ
0917287956 - vedúca ŠJ
0915548608 - trieda