NAŠE  TRIEDY

1. trieda KVIETKY                                 

                                          

2. trieda SLNIEČKA

                             

3. trieda LIENKY 

                                                   

 


Kontakt

Materská škola

J.Bánika 1733/41
96001 Zvolen


0917287813 - riaditeľka MŠ
0917287956 - hospodárka MŠ
0917287956 - vedúca ŠJ
0915548608 - trieda